kreatywna reklama w internecie

Obecny rok jest korzystny pod względem produkcji rolnej i sadowniczej. Niesłychanie szybko zaczęła się wiosna, były dobre warunki atmosferyczne podczas zimy. Produkcja jest wysoka. Ale prawie wszystkie owoce oraz warzywa są tańsze niż w zeszłym roku. Ustanowiony w Rosji zakaz importu prawie wszystkich owoców oraz warzyw z Polski powoduje, że producenci nie będą mieli możliwości pokryć poniesionych kosztów. Niejednokrotnie koszty pracy nie są pokrywane już przez cenę sprzedaży hurtowej. Aktualny poziom cen jest zbyt niski dla producentów.

By: admin