kreatywna reklama w internecie

W Wielkiej Brytanii zostanie otworzona pierwsza od 25 lat kopalnia węgla. Projekty przypuszczają przyjęcie na etat około 50 pracowników. Główni inwestorzy są w trakcie negocjacji umów na dostawy surowca do pobliskich elektrowni. Angielska energetyka węglowa wspiera się w ogromnej większości na imporcie surowca. Własne wydobycie węgla kamiennego w Wielkiej Brytanii osiągnęło w zeszłym roku 13 mln ton, co oznacza obniżenie o 24% w stosunku do poprzedniego roku. W regionie, w jakim ma zostać otwarta inwestycja, znajduje się wciąż dużo niewielkich złóż węgla relatywnie blisko powierzchni. Kopalnia ma być rozporządzana przez spółkę pracowniczą.

By: admin