kreatywna reklama w internecie

Chiny przegoniły Stany Zjednoczone i państwa Europy w produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Produkują ją przede wszystkim dzięki elektrowniom wodnym oraz wiatrowym. Produkcja Chin wynosi tyle, co produkcja energii ze źródeł odnawialnych Francji oraz Niemiec razem.

Realizowane są dodatkowe inwestycje w tej branży. Dotychczas Chiny kojarzone były z nieefektywnymi elektrowniami węglowymi. Kraj ten wytwarza największą na świecie ilość dwutlenku węgla. Ekolodzy uważają, iż obecnie Chiny można obierać jako przykład. W 2012 roku udział energii ze źródeł odnawialnych w całkowitej produkcji energii Chin wyniósł ponad 28 procent. Chiny stały się obecnie światowym liderem na tym polu.

By: admin