kreatywna reklama w internecie

W Zgierzu zakończył się wczoraj ważny etap unowocześnienia ciepłowni. Firma ta to główny tamtejszy wytwórca ciepła, głównie na rynek lokalny. Energia pochodząca z elektrociepłowni Zgierz dostarczana jest do firm z terenu Parku Przemysłowego Boruta – Zgierz. Został oddany do użytku turbozespół upustowo-kondensacyjny o mocy 20 MWe. W 2013r. w elektrociepłowni Zgierz oddano już nowy kocioł wodny rezerwowo-szczytowy o mocy cieplnej 18 MW, ogrzewany gazem ziemnym lub olejem opałowym lekkim.

By: admin