kreatywna reklama w internecie

Sprzęt rehabilitacyjny – kwestia dofinansowania i refundacji

Sprzęt rehabilitacyjny - kwestia dofinansowania i refundacji

Wypadki, choroby to przykre elementy naszej codzienności. W wielu takich sytuacjach konieczne jest nie tylko odpowiednie leczenie, ale ponadto również odpowiednia rehabilitacja. Aby móc mówić o skutecznej rehabilitacji, koniecznym elementem jest dostęp do właściwego sprzętu oraz środków pomocniczych. Do tych podstawowych można obecnie zaliczyć:

 • – kule,
 • – laski,
 • – materace przeciwodleżynowe,
 • – pasy przepuklinowe,
 • – wózki,
 • – protezy kończyn,
 • – obuwie ortopedyczne,
 • – aparaty ortopedyczne,
 • – gorsety,
 • – sprzęt stomijny,
 • – aparaty słuchowe,
 • – inhalatory,
 • – cewniki,
 • – okulary,
 • – pieluchy oraz wiele innego rodzaju sprzętu

Każda osoba może starać się o dostęp do owego sprzętu bezpłatnie lub też za pewną opłatą, ale oczywiście z dofinansowaniem. Owo dofinansowanie jest możliwe w ramach środków Narodowego Funduszu Zdrowia, ale jednocześnie też można korzystać ze środków pomocowych innych instytucji. Między innymi można wskazać na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych czy też na Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Szczegóły dofinansowania

Każdy sprzęt rehabilitacyjny i pomocowy ma określony pułap dofinansowania w ramach środków NFZ. Wszelkie szczegóły można znaleźć w stosownym rozporządzeniu Ministra Zdrowia. W tym dokumencie określone są między innymi takie kwestie jak nazewnictwo związane z danym sprzętem medycznym, kody dla każdej z pozycji, wykaz asortymentowy, limity procentowe, medyczne kryteria przyznawania dofinansowania do danego sprzętu, okres ich użytkowania, informacje związane z jego naprawą oraz grupy osób, które są uprawnione do wypisywania zleceń na dany sprzęt rehabilitacyjny.

Jak uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego należy się każdej osobie bez wyjątku. Jednakże należy podjąć odpowiednie kroki, aby móc uzyskać środki finansowe. Najpierw należy uzyskać zlecenie od lekarza specjalisty. Dodajmy, że lekarz ten musi być do tego uprawniony w rozumieniu zapisów wyżej wspomnianego rozporządzenia. Następnie należy zrealizować dane zlecenie w jednym ze sklepów lub też u producentów sprzętu rehabilitacyjnego, którzy mają podpisane stosowne umowy z Wojewódzkim Oddziałem NFZ. Jeśli środki pomocowe są konieczne do zakupu co miesiąc, to w zleceniu ten fakt powinien być zaznaczony. Jeśli koszt niezbędnych elementów przewyższa limit dofinansowania w ramach środków NFZ, to wówczas klient tę różnicę jest obowiązany pokryć z własnych środków.

Dofinansowanie z innych instytucji

W ramach środków NFZ mamy do czynienia z pewnym limitem. Poza nim można również ubiegać się o dofinansowanie z innych podmiotów. W tym względzie na pierwszy plan wysuwa się PCPR. Wnioski o dofinansowanie na zakup sprzętu rehabilitacyjnego można składać przez cały rok. W tym przypadku mamy zazwyczaj brane pod uwagę kryterium dochodowe. Średni dochód miesięczny nie powinien przekraczać 50% przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka rodziny, który jest we wspólnym gospodarstwie domowym lub też 65% w przypadku osoby samotnej.

Brany jest pod uwagę trzymiesięczny okres poprzedzający datę składania wniosku. Wysokość dofinansowania może być nieco zróżnicowana. Osoba z niepełnosprawnością może uzyskać do 100% poniesionych kosztów na sprzęt rehabilitacyjny lub też 150% jeśli cena sprzętu jest wyższa od limitu ustalonego przez NFZ. Aby było możliwe uzyskanie dofinansowania w ramach środków PCPR, koniecznym jest złożenie odpowiednich dokumentów. Do tych dokumentów będziemy chcieli zaliczyć:

 • – wniosek o dofinansowanie do konkretnego sprzętu rehabilitacyjnego,
 • – ksero zaświadczenia o posiadanej niepełnosprawności
 • – zaświadczenie o posiadanych dochodach,
 • – ksero zlecenia wydanego przez lekarza potwierdzoną w oddziale NFZ,
 • – faktura zakupu lub też inny dokument, który jest poświadczeniem zakupu.

Owo dofinansowanie jest oczywiście szansą dla osób wymagających dostępu do specjalistycznego sprzętu, który nieraz jest bardzo drogi. Środki w ramach NFZ jak również i PCPR są ograniczone, ale oczywiście warto z nich korzystać.

Artykuł powstał przy współpracy z serwisem Visamed – sklep medyczny i rehabilitacyjny.

By: admin