kreatywna reklama w internecie

Dofinansowanie środków rehabilitacyjnych z PFRON

rehabilitacja

Urazy czy też różne choroby wymagają tego, aby być właściwie leczonymi. Bez wątpienia jednak owo leczenie oraz rehabilitacja bardzo często jest związana z dosyć sporymi kosztami. Owe koszty mogą przekraczać możliwości finansowe danej osoby. W takiej sytuacji jednakże nie należy załamywać rąk. Istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania zakupu środków rehabilitacyjnych.

Przede wszystkim korzystamy z takiej opcji w ramach ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ. To jednakże jest opcja, która nie zawsze okazuje się wystarczająca. W niektórych przypadkach mamy do czynienia z bardzo dużymi kosztami owej rehabilitacji. Między innymi owo dofinansowanie można uzyskać w ramach środków PFRON.

Zasady związane z dofinansowaniem z PFRON

Jeśli mowa jest o dofinansowaniu ze środków PFRON, należy wskazać, że wszelkie formalności są załatwiane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Zarówno limity jak i inne zasady związane z danym schorzeniem, z danym przypadkiem są ustalane w sposób indywidualny. W sytuacji, gdy staramy się o dofinansowanie ze środków PFRON, istotnym, a wręcz najbardziej istotnym kryterium jest te dochodowe. Jakie konkretne zasady są związane z tymże zagadnieniem? Mowa jest o:

– średni dochód miesięczny nie może przekraczać 65% przeciętnego wynagrodzenia w odniesieniu do osób samotnych,

– średni dochód miesięczny nie może przekraczać 50% przeciętnego wynagrodzenia w odniesieniu do osób pozostających w gospodarstwie domowym z innymi osobami.

Przedmiot dofinansowania

Istotnym elementem na pewno jest sam przedmiot tego, czego może dotyczyć owo dofinansowanie ze środków PFRON. Dofinansowaniu podlegają tutaj środki pomocowe oraz przedmioty ortopedyczne. Aby móc uzyskać owo dofinansowanie, należy oczywiście złożyć odpowiednie dokumenty. Do tych dokumentów na pewno należy zaliczyć stosowny wniosek o dofinansowanie  konkretnych środków pomocowych, ksero orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenie o wysokości dochodów, ksero zlecenia lekarza na sprzęt rehabilitacyjny, który jest potwierdzony przez NFZ. Poza tym również należy przedstawić fakturę zakupu danego sprzętu. Bardzo istotnym elementem jest to, że na zakup sprzętu rehabilitacyjnego mamy do czynienia z maksymalnym limitem wynoszącym 80% ceny. Jednocześnie też wysokość dofinansowania nie może przekroczyć pięciokrotną wielkość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Uzyskanie dofinansowania na zakup sprzętu rehabilitacyjnego to bardzo ważny aspekt. Istotne jest także to, aby ów sprzęt był odpowiedni dla danej osoby. Poza tym również liczy się wysoka jakość owego sprzętu, a na taką właśnie wysoką jakość można liczyć w odniesieniu do tego, z czym mamy do czynienia na stronie internetowej https://visamed.pl/. To wysoka jakość, która ma bezpośrednie przełożenie na skuteczność prowadzonej rehabilitacji. Tymczasem ma ona kluczowe znaczenie w odniesieniu do możliwości normalnego funkcjonowania, do możliwości poprawy stanu swojego zdrowia. Tym samym warto postawić na to, co jest najlepsze.

By: Aneta R.