kreatywna reklama w internecie

„Nature”, jedno z najpopularniejszych czasopism poświęconych ekologii, informuje, że odejście od zachodniego stylu żywienia na rzecz alternatywnej diety służy dłuższemu życiu. Także daje możliwość ograniczyć produkcję gazów cieplarnianych, zredukować wycinanie terenów zalesionych i chronić siedziby zagrożonych gatunków. Dieta właściwa dla zachodniego stylu życia staje się dominująca na świecie. W miarę powiększania się miast i wzrostu możliwości nabywczych mieszkańców, rośnie również spożycie pokarmów. Jemy więcej tłuszczy, cukru rafinowanego oraz mięsa. Artykuły te wymagają intensywnego wykorzystania ziemi. Eksperci apelują, że współczesna dieta mieszkańców krajów rozwiniętych wzmaga ryzyko cukrzycy 2 typu, choroby niedokrwiennej serca jak również niektórych nowotworów. Masowe przestawienie się ludzi Zachodu na alternatywne diety pozwoliłoby zredukować globalną emisję gazów cieplarnianych i zmniejszanie powierzchni lasów, prowadzące do wymierania rzadkich zwierząt.

Zobacz tabletki na odchudzanie

By: admin