kreatywna reklama w internecie

Choroba przewlekła – czy jest uleczalna?

choroby przewlekłe

Nieraz możemy słyszeć o takim zjawisku, jakim są jakieś choroby przewlekłe. Tak naprawdę jednak czy rozumiemy to pojęcie? Czym jest owa choroba przewlekła, jak się ją klasyfikuje? Jeśli wierzyć danym Światowej Organizacji Zdrowia, to choroby przewlekłe są powodem największej ilości zgonów na całym świecie. Czym jest owa choroba? Na pewno jej rozwój trwa dosyć długi czas. Początkowo nie ma żadnych objawów, są one niezauważalne, są one bagatelizowane, niewielkie i tym samym dana osoba po prostu nie przejmuje się tym, że coś nie działa tak jak dotychczas. Choroby przewlekłe rozwijają się w organizmie człowieka nawet przez bardzo długie lata zanim dadzą one jakiekolwiek objawy.

Trzy podstawowe elementy

Warto zatem tutaj wskazać na trzy podstawowe elementy, jakie należy odnieść do zagadnienia chorób przewlekłych. Przede wszystkim należy mieć na uwadze, iż objawy takiej choroby powinny utrzymywać się przynajmniej przez trzy miesiące oraz powinny lub mogą się okresowo nawracać. Już ten element powinien wzbudzić pewną wzmożoną czujność danej osoby. Drugi z elementów przypisywanych chorobom przewlekłym to fakt, iż mamy zawsze do czynienia z brakiem możliwości całkowitego wyleczenia. Tutaj można zastosować jedynie leczenie objawowe, można spowodować zahamowanie rozwoju choroby, ale nie jest możliwe całkowite wyleczenie danej osoby z tej choroby. Ostatnim z elementów przypisywanych zawsze chorobom przewlekłym jest to, że powolny początek i znikome nasilenie jakichkolwiek objawów w fazie początkowej. Można natomiast zniwelować ryzyko wystąpienia jakiejkolwiek choroby przewlekłej.

W jaki sposób?

Istnieją pewne czynnika ryzyka ich wystąpienia, a tym samym możemy tutaj mówić o tym, iż unikanie tych czynników spowoduje, że ryzyko rozwoju choroby przewlekłej znacząco może się zmniejszyć. O jakie czynniki ryzyka zatem tutaj chodzi? Wskażemy na pewno na nadużywanie alkoholu, na pewno takim czynnikiem jest palenie papierosów, na pewno jest to brak aktywności fizycznej, zła dieta objawiająca się w dostarczaniu do organizmu dużej ilości soli oraz kwasów tłuszczowych nasyconych, zmniejszonej ilości warzyw oraz owoców. Do tychże czynników trzeba również zaliczyć przebywanie, mieszkanie w takiej strefie, w której mamy do czynienia z bardzo dużym stopniem zanieczyszczenia powietrza. Wskazaliśmy na pewne czynniki ryzyka, ale tak naprawdę lepszy obraz chorób przewlekłych, tego czym one są możemy mieć jeśli podamy konkretne ich przykłady.

Zatem o chorobach przewlekłych możemy mówić między innymi w odniesieniu do takich jednostek chorobowych jak cukrzyca, otyłość, osteoporoza, choroby autoimmunologiczne, padaczka, AIDS, nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, niewydolność serca, udar mózgu czy też różnego rodzaju nowotwory. Oczywiście nie należy podejmować panicznych działań w sytuacji, w której raz nas coś zaboli, ale jeśli dane objawy będą się powtarzać, będą trwały długo i będą się nasilać, to wówczas warto jest skonsultować się z lekarzem celem wykonania dokładnych badań i celem ustalenia przyczyny gorszego samopoczucia.

By: Aneta R.