kreatywna reklama w internecie

Projekt poprawy Kodeksu pracy mówi, że okres zatrudnienia na czas określony nie ma prawa przekroczyć trzydziestu trzech miesięcy. Po tym terminie umowa według ustawy stanie się umową o pracę na czas nieokreślony. Plan nowelizacji został przesłany do eksperckich konsultacji, które trwać będą do 21 listopada. Intencją jest wyeliminowanie problemu nieuprawnionego podpisywania terminowych umów, gdy powinny być one podpisywane na czas nieokreślony. Artykuł 251 ma określać efekt przekroczenia wspomnianego czasu oraz ilości zawieranych umów.

By: admin