kreatywna reklama w internecie

Duża ilość kierowców odnosi się lekceważąco do wymogu mienia aktualnego udokumentowania przez kierowcę własnej aktywności w danym dniu, oraz faktu nieprowadzenia auta. Srogie konsekwencje grożą nie tylko jemu samemu, ale też innym jednostkom.

Grzywna, jaki grozi kierowcy z tego powodu to 100 zł za każdy jeden dzień złego udokumentowania. Niemożność przedłożenia dowodów monitorujących aktywność kierowcy 28 dni do tyłu w czasie inspekcji drogowej grozi nie tylko grzywną dla prowadzącego, lecz też grzywną dla osoby zarządzającej logistyką w wysokości 500 zł.

rozliczanie czasu pracy kierowców

By: admin