kreatywna reklama w internecie

Dlaczego warto oddawać krew?

dawca krwi

Nie każda osoba może być honorowym dawcą krwi. Można wyróżnić bardzo wiele różnych sytuacji, w których dana osoba będzie zdyskwalifikowana jako dawca. Jednakże również należy wskazać na bardzo wiele różnych korzyści z tego tytułu. Nie będziemy w tym miejscu wskazywać na korzyści materialne, wynikające z przepisów prawa, na pewne przywileje, jakie przysługują honorowym i zasłużonym honorowym dawcom. Będziemy chcieli skupić się w głównej mierze na zdrowotnych korzyściach.

Bądź dawcą krwi

Z jednej strony należy podkreślić to, że krew na chwilę obecną nie jest produkowana w sposób sztuczny. Jej pozyskiwanie od dawców jest zatem jedyną opcją. Tymczasem zapotrzebowanie na nią wciąż jest bardzo duże, jest ona niezbędnym elementem przy każdej operacji chirurgicznej. Jeśli nie byłoby dawców, wiele ludzkich istnień nie zostałoby uratowanych. Poza tym mówiąc o owych korzyściach, należy wskazać na te dotyczące bezpośrednio samych dawców. Raz w roku mają oni wykonywaną bezpłatnie pełną morfologię krwi, co ma bardzo duże znaczenie. Ewentualne nieprawidłowości w funkcjonowaniu ich organizmu są bowiem wykrywane na bardzo wczesnym etapie.

Poza tym owa krew jest badana każdorazowo pod kątem przydatności dla biorców. Jeśli więc mielibyśmy do czynienia z jakąkolwiek chorobą, to wówczas również można by było mówić o stosunkowo szybkiej informacji o stanie zdrowia przekazywanym danemu dawcy. Honorowe krwiodawstwo opłaca się z bardzo wielu różnych względów i warto o tym pomyśleć. Każda zdrowa osoba może do tych procedur przystąpić.

By: Aneta R.