kreatywna reklama w internecie

W przyszłym tygodniu odbędzie się szczyt członków Unii Europejskiej. Jednym z ważniejszych podejmowanych tematów będzie energetyczne bezpieczeństwo Europy. Państwa UE są w dużej mierze uzależnione od importu energii, zwłaszcza zaś gazu. Pomimo, że nie zostało to mówione otwarcie, chodzi o uniezależnienie się od dostaw tego surowca z Rosji. Bieżące poczynania prezydenta Rosji i wizja osłabienia kontaktów gospodarczych unaocznia państwom europejskim, że trzeba szukać alternatywnych źródeł dostaw energii. Jedną z alternatyw może być wydobycie gazu łupkowego w naszym kraju. Omawiana będzie również kwestia produkcji energii ze źródeł ekologicznych.

By: admin