kreatywna reklama w internecie

Od ubiegłego roku nadal trwają pertraktacje w kwestii sprzedaży kopalni Knurów-Szczygłowice. Kompania Węglowa planuje sprzedać tę kopalnię, gdyż potrzebuje pieniędzy na inwestycje w pozostałych swoich placówkach. Z kolei Jastrzębska Spółka Węglowa posiada obecnie odpowiedni budżet do tego, żeby dokonywać kolejnych inwestycji. Pertraktacje trwają, ponieważ każda strona chciałaby uzyskać możliwie najbardziej korzystną dla siebie wycenę. Transakcja powinna zostać zrealizowana do końca czerwca tego roku. Nic jednakże nie zostało jeszcze przesądzone, i możliwe, że kopalnia w Szczygłowicach ostatecznie nie zmieni swojego zarządcy.

By: admin