kreatywna reklama w internecie

Rok 2013 uznany został za bardzo pozytywny jeżeli spojrzymy na wskaźniki polskiego eksportu, zanotował on wzrost o nieco ponad 9%. Był on w głównej mierze motorem rozkręcającym gospodarkę. Analitycy twierdzą, że do roku 2020 powinniśmy nadal spodziewać się ciągłego wzrostu naszego eksportu o 8-10% w skali roku. Problemem, który ukazują eksperci jest fakt, że krajowe firmy zbyt mało uwagi poświęcają rynkom zbytu zewnętrznym, znajdującymi się poza granicami Unii. Zaledwie 23% eksportu zostało skierowane do krajów nie należących do Unii. Są to dane z 2012 roku.

By: admin