kreatywna reklama w internecie

Niezasadne wedle ekologów pomówienia o korupcję czy ekoterroryzm doprowadziły do stworzenie tzw. Karty Etycznej – ogłoszonego w dzisiejszym dniu dokumentu. Projekt ten zrealizowany został przez ZSPSZ, czyli Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć. Stowarzyszenie to skupia wszystkie główne eko ugrupowania z Polski. Podstawowe założenia dokumentu to postępowanie zgodne z regułą uczciwości jak i bezwzględnej jawności, kierowanie się szczerością i legalnością czy wykluczenie porozumień z inwestorem.

By: admin