kreatywna reklama w internecie

Z powodu starzenia się społeczeństwa systemy opieki medycznej na naszym kontynencie znalazły się na skraju kryzysu. Owa sytuacja tyczy się również Polski. Robiąc większy użytek z nowoczesnej technologii, przede wszystkim zaś internetu, mamy możliwość obniżyć koszty. Systemy opieki medycznej w UE muszą szerzej korzystać z technologii cyfrowych – przekonuje wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Neelie Kroes. Wprowadzając rozwiązania systemu e-zdrowia, szpitale i lekarze ogólni natrafiają na wiele przeszkód, od braku interoperacyjności do braku norm prawnych. Dzięki rozwiązaniom w projektach e-zdrowia kuracjusze mogą otrzymać efektywniejszą opiekę, a systemy zdrowotne – zwiększyć własną rentowność

By: admin