kreatywna reklama w internecie

Istota badań marektingowych

biznes

Terminem „badania marketingowe” określa się wszystkie działania, których celem jest zbieranie i przetwarzanie informacji zarówno o samym rynku, ale także o poziomie konsumpcji czy potrzebach obywateli oraz działaniach podejmowanych przez konkurencję. Badanie marketingowe mają więc na celu zmniejszyć możliwość podjęcia błędnych decyzji oraz pozwolić na zdobycie informacji niezbędnych do stworzenia oferty, która w pełni spełni oczekiwania klienta.

To, co charakterystyczne dla badań marketingowych to fakt, iż muszą być one przeprowadzone w sposób planowy i obiektywny. Co więcej, muszą być wykonywane za pomocą odpowiedniej metodologii i w oparciu o czynniki tworzące warunki do prowadzenia działań marketingowych, czyli o cechy produktu, dane o konkurencji, różne formy promocji, popyt czy kanały dystrybucji.

Tematyka badań podejmowanych w marketingu najczęściej dotyczy badań w kwestii samego produktu, jego sprzedaży, reklamy czy po prostu funkcjonowania firmy. Natomiast, źródła informacji na powyższe tematy to głównie pracownicy firmy, konkurenci, pośrednicy, agencje badań marketingowych oraz wszelkiego rodzai analizy przeprowadzone na dany tematy.

Najpopularniejsza metodą badań marketingowych jest przeprowadzenie ankiety. Ma to na celu uzyskanie od osób uczestniczących w badaniu odpowiedzi na zadane w ankiecie pytania. Wśród ankiet, najczęściej wyróżnia się te bezpośrednie, pocztowe, telefoniczne, prasowe bądź kwestionariusze zostawiane  w miejscach publicznych.

Równie popularną techniką jest przeprowadzanie wywiadu pogłębionego bądź grupowego. Czynności te należą do tzw. badań jakościowych. Ich celem jest uzyskanie odpowiedzi dotyczących motywów postępowania i opinii konsumentów.

Badania marketingowe odgrywają bardzo istotną rolę w marketingu. Znacząco wpływają na umiejętne prowadzenie działań opartych o obiektywne informacje uzyskane właśnie w wyniku tychże badań i to właśnie one dostarczają koniecznych danych do osiągnięcia sukcesu w marketingu.

http://kolorowyszpon.blogspot.com/

By: Bartek M.