kreatywna reklama w internecie

Najwyższa Izba Kontroli zbada korzyści z wprowadzonego bezpłatnego podręcznika, badanie rozpoczęte zostanie w listopadzie. Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski zapowiedział, że urzędnicy sprawdzą nade wszystko jak wprowadzenie bezpłatnego podręcznika wpłynęło na koszty ponoszone przez rodziny na zakup pomocy szkolnych. Najwyższa Izba Kontroli oceni także jakość samej publikacji. Wspomniana kontrola planowana była od dłuższego czasu i zbiegnie się w czasie z wprowadzeniem bezpłatnego elementarza. Jej początek zapowiedziano na listopad. Wnioski zostaną ujawnione na początku przyszłego roku.

pisanie prac w języku angielskim

By: admin