kreatywna reklama w internecie

Inwestycje w grunty przeznaczone pod wielorodzinną zabudowę mieszkaniową w dużych miastach mogą okazać się niezwykle korzystne. Popyt na tego typu grunty w Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Gdyni będzie wyraźnie rosnąć. Jednocześnie większym zmianom nie ulegnie zapotrzebowanie na grunty pod inwestycje biurowe i handlowe. Prognozowany wzrost zapotrzebowania na grunty przeznaczone pod tego typu zabudowę prawdopodobnie nie zobrazuje się jeszcze w bieżącym roku, ale w 2015 roku powinien być wyraźnie widoczny. To, według analityków z firmy Emmerson Evaluation, może przełożyć się na wzrost cen działek inwestycyjnych pod ten typ zabudowy.

By: admin