kreatywna reklama w internecie

Z najnowszych badań Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że ponad 8% krajowych przedsiębiorstw opłaca informatyków. Stwarza to korzystną koniunkturę w tym zawodzie. Najłatwiej ubiegać się o pracę specjalistom z branży IT w Warszawy i we Wrocławiu. W woj. mazowieckim niemal 13 % przedsiębiorstw zatrudnia specjalistów IT. Polacy również coraz chętniej zaczynają konkurować na rynku pracy na arenie międzynarodowej. Możność pracy zdalnej daje opcję na szukanie pracy w każdej firmie na świecie. Według Ministerstwa Nauki osoby z dziedziny informatycznej będą najbardziej poszukiwaną grupą wśród zawodów technicznych w ciągu kolejnych 15 lat. Mają również bardzo wysoki wskaźnik zatrudnienia w swoim zawodzie.

By: admin