kreatywna reklama w internecie

Białoruś zamknęła przejścia graniczne z Polską dla ruchu pieszego. Restrykcje obejmą także granice między Białorusią a Litwą i Łotwą. Motywowane jest to brakami w infrastrukturze po białoruskiej części granicy. Piesi nie mają osobnych ścieżek, ich przejście musi odbywać się między autami. Rodziło to nie tylko trudności natury bezpieczeństwa, ale także opóźnia ruch kołowy. Przejścia graniczne zostały zamknięte dla pieszego ruchu do czasu wprowadzenia stosownych zmian. W przeciągu ostatnich 8 miesięcy z przejść pieszych Białorusi z krajami UE skorzystało ponad 2.2 mln ludzi.

By: admin